Insamlings- och Medlemsservice

Givar- och Medlemsservice

Idag ställs allt högre krav på att vi alltid ska vara tillgängliga och att svar och hjälp ska komma snabbt. Genom att erbjuda en givar- och medlemsservice med generösa öppettider och korta kötider ökar chanserna att behålla givarna och medlemmarna. Vår givar- och
medlemsservice håller högsta klass!

Vi tillhandahåller bl a följande tjänster:
• Svarsservice
• Utgående telefoni/TM
• Registrering av betalningar
• Registrering av autogiro
• Tackbrev
• Returer
• Registervård
• Hyllning
• Till Minne Av
• Mail
• Chatt

För Flowy arbetar ca 30 personer aktivt med denna service. De tar hand om samtalen och hjälper givarna med vanliga frågor och ärenden.
För er som organisation bestämmer ni helt själva vilka tjänster och i vilken omfattning ni önskar vår hjälp. Vår flexibilitet är stor och kan dimensioneras efter behovet hos er. Det är extra gynnsamt om det är varierande volymer över året. Som organisation sker debitering efter nyttjandegrad vilket innebär kostnadseffektivitet utan att behöva öka den egna administrationen.

Tid frigörs för planering och utveckling av den egna verksamheten och kostnaderna hålls på lägsta möjliga nivå – utan avkall på kvalité och tid.

Du bestämmer själv vilka av våra tjänster du vill använda och i vilken omfattning. Telefonen har korta kötider och vi är noggranna med registreringarna. Våra agenter har stor vana vid insamlingsorganisationer och de utbildas kontinuerligt för att respektive organisation ska ge sina givare och medlemmar så bra bemötanden som möjligt.

Låt oss ta hand om dina givare på ett kostnadseffektivt och proffsigt sätt!