Insamlings- och Medlemssystem

Flowy erbjuder sina kunder ett helhetskoncept där insamlings- och medlemssystemet är det centrala navet. Genom den egenutvecklade CRM-lösningen och Flowys övriga tillvalstjänster kan du som kund helt fokusera på din egen organisation och dess utveckling.

En väl fungerande lösning ger goda förutsättningar att finna, vinna, utveckla och behålla givare och medlemmar.

Flowys erbjudande:
• Egen databas för varje kund

• Funktionalitet för givar- medlems- & föreningshantering

• Ekonomirapporter

• Statistik- & kampanjuppföljning

• Urval

• Flexibla betallösningar

• API-lösningar

• Certifierad drift med hög säkerhet

Läs mer om våra erbjudanden

Egen insamling

Erbjud era givare och följare att starta en egen insamling för att på så sätt kunna bidra och göra skillnad.Flowy samarbetar sedan ett par år med Iraiser Nordic (tidigare Aidbuilder) som har specialiserat sig på just egen insamling. Iraiser Nordic arbetar kontinuerligt med att utveckla plattformen och betalsätten. Vi hjälper er att snabbt och enkelt att sätta upp tjänsten för att kunna erbjuda den till era givare och följare.

Läs mer här om Iraiser Nordic.

Marketing Automation

Låt systemet hjälpa dig att sköta dina givare och medlemmar.

Marketing Automation är ett begrepp som innebär automatiserad och riktad marknadsföring baserad på givarens eller den presumtiva givarens beteende.

Genom vårt system kan ni bearbeta givaren för att ge en gåva eller annan önskad respons. Vi hjälper dig gärna att sätta upp slingor eller med förslag på vad du kan göra.

Flexibla betallösningar

Här finner du exempel på betallösningar som vi har stöd för.

Detta är ett område som vi följer och utvecklar hela tiden så att du alltid ska kunna erbjuda dina givare det senaste på betalsidan.

• PlusGiro
• BankGiro
• Autogiro
• Kredit- och betalkort
• Swish
• SMS-betalning
• E-faktura
• Egen Insamling
• Betalningar via sociala medier

Affärsutveckling och analys

Vi har lång och gedigen erfarenhet när det gäller att hjälpa våra kunder med analyser och affärsutveckling av kunders egna verksamheter.

I takt med att samhället idag utvecklas snabbare än någonsin och att konkurrensen blir allt tuffare, är kunskapen om de egna medlemmarna och givarna viktigare än någonsin för att nå högsta möjliga intäkt till lägsta möjliga kostnad.

Flowy erbjuder ett stort antal basanalyser som hjälper till att vässa organisationens affärsutveckling. Vid behov och önskemål tar vi även fram mer skräddarsydda analyser i samråd med dig som kund.

Samtliga analyser presenteras i en skriftlig rapport med tillhörande sammanfattning, rekommendation och slutsats. Flertalet av våra kunder önskar också en muntlig presentation av och diskussion om rapporten.

Flowy tillhandahåller bl a följande tjänster:

• Uppföljning
• Statistik

• Analys

• Segmentering

• Slutsats

• Rekommendation

• Scoring

• Genomförande

Läs mer om våra analysmodeller

Insamlings- och Medlemsservice

Idag ställs allt högre krav på att vi alltid ska vara tillgängliga och att svar och hjälp ska komma snabbt. Genom att erbjuda en givar- och medlemsservice med generösa öppettider och korta kötider ökar chanserna att behålla givarna och medlemmarna. Vår givar- och medlemsservice håller högsta klass!


Vi tillhandahåller bl a följande tjänster:


• Svarsservice

• Utgående telefoni/TM

• Registrering av betalningar

• Registrering av autogiro

• Tackbrev

• Returer

• Registervård

• Hyllning

• Till Minne Av

• Mail

• Chatt

Vill du ha mer information?

Ange dina kontaktuppgifter så tar vi kontakt med dig.