Grundfilosofin hos Flowy

Insamlings- och medlemssystem

Flowy erbjuder sina kunder ett helhetskoncept där insamlings- och medlemssystemet är det centrala navet. Genom den egenutvecklade CRM-lösningen och Flowys övriga tillvalstjänster kan du som kund helt fokusera på din egen organisation och dess utveckling.
En väl fungerande lösning ger goda förutsättningar att finna, vinna, utveckla och behålla givare och medlemmar.

Flowys erbjudande:
• Egen databas för varje kund
• Funktionalitet för givar- medlems- & föreningshantering
• Ekonomirapporter
• Statistik- & kampanjuppföljning
• Urval
• Flexibla betallösningar
• API-lösningar
• Certifierad drift med hög säkerhet

Flowy strävar efter att finna bästa möjliga lösning för varje unik kund. Därigenom kan organisationens tid ägnas åt att öka antalet givare och medlemmar och stärka organisationens ställning på marknaden.

•Frigör organisationens egen kompetens så den till 100% kan ägnas åt kärnan i den egna verksamheten!

• Ha system som stödjer automatiserad och riktad marknadsföring baserad på givarens eller den presumtiva givarens beteende.
Som kund hos Flowy får du alltid excellent service oavsett storlek.

Alla kunder behandlas likvärdigt och har också tillgång till all funktionalitet i databasen. Vi erbjuder även kundunik funktionalitet vid behov.